Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder(e) (aanbod of opdrachtbevestiging voor een) overeenkomst op grond waarvan GradusGroep diensten, werkzaamheden of leveringen verricht. Ze zijn van toepassing, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Algemene voorwaarden juli 2019