Het Mobiliteitsdienstverband: de oplossing voor iedereen die om welke reden dan ook niet meer past binnen zijn huidige organisatie. Het Mobiliteitsdienstverband is de structurele oplossing voor die gevallen waarin werkgever en medewerker uit elkaar gaan. De werknemer moet opnieuw vorm geven aan zijn professionele toekomst. GradusGroep ondersteunt daarbij.


Een persoonlijk team van loopbaanadviseurs, trainers en sollicitatiecoaches begeleidt de medewerker naar een nieuwe toekomst. We bieden een tijdelijke werkorganisatie die als thuisbasis tijdens de loopbaantransitie dient. Voor kandidaten die aan zelfstandig ondernemerschap denken hebben we specifieke programma´s.

We ondersteunen de opdrachtgever volledig in het hele proces van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. GradusGroep gaat een arbeidsovereenkomst aan met de medewerker en verzorgt de noodzakelijke begeleiding op weg naar een duurzame oplossing voor de medewerker. U weet zeker dat u niet achterblijft met financiële risico’s of onverwachte verplichtingen. We informeren u graag over onze maatwerkoplossingen. Dat doen we bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. 


Hoe werkt het?

Na het vrijwillig ontslag bij de oude werkgever treedt de medewerker in dienst bij GradusGroep met gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden, inclusief het ABP pensioen. Vervolgens wordt een individueel maatwerktraject opgestart.

Door oriëntatie op persoonlijke intrinsieke drijfveren en mogelijkheden legt de medewerker de grondslag voor zijn/haar nieuwe professionele toekomst en een bredere inzetbaarheid. Met trainingen, coaching, netwerkbijeenkomsten en met behulp van onze jobhunters kan de medewerker zijn/haar toekomst zelf regisseren en vormgeven.

Voor iedere individuele medewerker wordt op basis van een uitgebreide intake en arbeidsmarktscan een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak geldt als leidraad voor het totale arbeidsmobiliteitstraject.

Uiteindelijk gaat het erom dat de medewerker een nieuwe passende baan vindt binnen een organisatie of aan de slag gaat als zelfstandig ondernemer.
De loopbaanadviseur stimuleert de medewerker tot een actieve opstelling. Daarnaast  introduceert het jobhuntteam de medewerker bij werkgevers en intermediairs, binnen en buiten het netwerk van GradusGroep. Dit resulteert in een detacheringsplaats of een baan direct in dienst bij de werkgever.

In een kennismakingsgesprek bieden wij u  de mogelijkheid aan kennis te maken met een van onze adviseurs en kunt u zich verdiepen in de aanpak van GradusGroep. Dit gesprek is kosteloos en het verplicht u tot niets.

Heeft u interesse in een kennismaking met een van onze adviseurs stuur dan een bericht of bel ons op 0348 748118.

Digitale brochure