We staan aan de vooravond van ingrijpende bezuinigingen. Zowel bij decentrale overheden als bij de landelijke overheid zijn forse gevolgen te verwachten. Dat gaat ook de omvang en de samenstelling van het ambtenarenapparaat raken. Dit creëert een dringende behoefte voor overheidswerkgevers, managers en HR-professionals om betrokken medewerkers te behouden en hen die moeten afvloeien op een duurzame manier te begeleiden op weg naar een duurzaam nieuw loopbaanperspectief.

In deze uitdagende tijd is het cruciaal om de ambtenaren te behouden voor uw organisatie die het meest betrokken zijn. En tegelijkertijd zult u mensen die getroffen worden door ombuigingen optimaal willen laten ondersteunen bij het vinden van een nieuwe werktoekomst. Hoe doe je dat, betrokkenheid en ombuigingen tegelijkertijd realiseren?

Duurzame begeleiding naar ander werk
Gradus is als geen ander in staat mensen te begeleiden tijdens loopbaanveranderingen en met hen een nieuw perspectief te realiseren. Onze intelligente begeleidingsprocessen zijn state-of-the-art, menselijk, inspirerend en succesvol. We kunnen deze processen inzetten via bijvoorbeeld arbeidsmobiliteit of werk-naar-werk. Bij omvangrijke projecten kan dat ook via insourcing van onze loopbaandeskundigen. Van u wordt goed werkgeverschap gevraagd, en daar kan Gradus uitstekend bij helpen! 

Bijvoorbeeld het arbeidsmobiliteitsdienstverband bij Gradus. Dat is een effectieve manier om de volgende loopbaanstappen te bepalen en te realiseren. De medewerker ontvangt persoonlijke begeleiding die gericht is op de groei en ontwikkeling van noodzakelijke vaardigheden. Het vormgeven van de nieuwe werktoekomst wordt de tijdelijke nieuwe baan, wat enorm veel rust geeft en de mogelijkheid biedt om afscheid te nemen van hun oude baan. Omdat de medewerker een arbeidsovereenkomst aangaat heeft deze zelf het keuzerecht over de partij waarmee deze overeenkomst wordt gesloten. En dan is het als goed werkgever verstandig om de Gradus-optie aan te bieden, deze sluit immers het beste aan op goed werkgeverschap van u. 

Gerichte ontwikkeling en heroriëntatie van uw organisatie
Samen met de UvA heeft Gradus de succesvolle Panel-methode vertaald naar toepassing in overheidsorganisaties. Met deze methode introduceren we een geavanceerde manier om de beste ideeën en optimale betrokkenheid te realiseren in uw organisatie. De aanpak realiseert nieuwe energie en geeft de best denkbare en haalbare oplossing voor de uitdagingen die u heeft.

Bij Gradus draait alles om duurzaam succes, van de mensen die we mogen begeleiden en voor de organisaties die we mogen ondersteunen.