Investeren in arbeidsre-integratie 

Wie om wat voor reden ook is uitgevallen uit het arbeidsproces, of voor wie in de organisatie op korte of langere termijn geen plek meer zal zijn, is gebaat bij een re-integratietraject op maat. Die aanpak vergt meer dan een korte training en begeleiding bij het schrijven van sollicitatiebrieven. “Zowel werknemer als werkgever moeten bereid zijn te investeren in het voorbereiden op, zoeken naar en vinden van een nieuwe passende baan”, stelt Hans van Westen, directeur van GradusGroep. 


Hoe verloopt zo’n traject? 
“De eerste stap is herstellen van wat er is gebeurd. Soms is sprake van een conflict op de werkplek, van ziekte, een burn-out of een mentale of fysieke beperking. Dan is het belangrijk te herstellen en het verlies van de oude baan te accepteren zodat je weer vooruit kunt kijken in plaats van verlangen naar de oude zekerheid. De tweede stap is gericht op het opbouwen van een nieuw loopbaanperspectief. Over welke kwaliteiten beschik je al, wat zijn je wensen en wat zijn je mogelijkheden. Wellicht is het nodig een aanvullende opleiding te volgen en weer werkritme en -ervaring op te doen. Tenslotte volgt de derde stap: het solliciteren. Daarbij kun je denken aan het voorbereiden op sollicitatiegesprekken, het volgen van stages, het accepteren van werkervaringsplaatsen, netwerken benaderen, het schrijven van goede sollicitatiebrieven en, als sprake is van een afwijzing, een evaluatie zodat je ook daarvan kunt leren.”

Worden kandidaten tijdens het traject begeleid door een team van specialisten?
“Een multidisciplinaire aanpak is inderdaad vereist om het zelfvertrouwen te versterken en de energie en het werkplezier weer terug te vinden. Er moet aandacht zijn voor de fysieke, mentale, emotionele en sociale aspecten. Bij zo’n traject kunnen gespecialiseerde loonbaanadviseurs, arbeidsdeskundigen, psychologen en persoonlijke coaches worden betrokken. De coach is de spin in het web. Hij helpt de kandidaten inzicht te krijgen in hun persoonlijke kwaliteiten, wensen en ambities en zoekt vervolgens, geholpen door de jobsearching, naar passende verborgen en geplaatste vacatures.”

Hebben ook hoogopgeleide mensen begeleiding nodig bij de re-integratie?
“Ik durf te zeggen dat juist hoogopgeleide mensen die begeleiding nodig hebben. Voor iedere vacature in dat segment hebben vaak heel veel goede kandidaten belangstelling.  Als je dan, als re-integrerende kandidaat, terugkeert op de arbeidsmarkt, moet je extra goed voorbereid zijn. Dan is het belangrijk te weten hoe je je toch positief kunt profileren en op kunt vallen zodat je in ieder geval wordt uitgenodigd. Dat gesprek kun je dan gebruiken om mensen te overtuigen dat jij de meest geschikte kandidaat bent voor die vacature en dat die vacature heel goed bij jou past. Een sollicitatiecoach zal je voorbereiden op dat gesprek. Het zijn vaardigheden die je kunt trainen.”

Vinden alle kandidaten weer een nieuwe baan?
“Bij GradusGroep hebben wij een intensieve aanpak. Kandidaten kunnen bijvoorbeeld bij ons op kantoor weer werkervaring en -ritme opdoen en hebben hier, net als de andere werknemers, een eigen werkplek. Hun werk bestaat uit het opdoen van ervaring, arbeidsmarktbenadering, leren en solliciteren. Die aanpak werkt, zo blijkt, heel goed. Van alle kandidaten die wij begeleiden vindt 83 procent binnen de trajectduur een baan. En vrijwel alle overige kandidaten vinden kort daarna weer een passende werkkring.” 
 

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Terug naar blog