Vorm en richting geven aan de individuele loopbaanvraagstukken van de teamleden, dat was de belangrijkste uitdaging van deze opdracht binnen het overheidsdomein. 

Als senior adviseur/loopbaancoach voerde ik in dit traject de gesprekken. Ik nam ruimschoots de tijd om iedere medewerker beter te leren kennen en persoonlijke aandacht te geven. Op deze manier hoorde ik ieders verhaal, dromen, angsten en grieven. Al snel bleek dat de verwachtingen van de organisatie enerzijds en die van de teamleden anderzijds nogal uiteenliepen. 

Verlies 
Voor een enkeling was het een hard gelag om na (soms tientallen) jaren dienstverband erachter te komen dat zijn of haar toekomst niet meer binnen, maar buiten de organisatie lag.

Bovendien doorliepen de meesten voor het eerst zo’n intensief traject. In al die jaren dienstverband hadden ze zich geïdentificeerd met hun baan. Het verlies daarvan betekende ook het verlies van een deel van henzelf.

Na een jarenlang dienstverband, waarbij je je identificeert met je baan, betekent een verlies daarvan ook het verlies van een deel van jezelf

Eerlijkheid, begrip en vertrouwen
Vanuit mijn expertise op het snijvlak van mens en organisatie kon ik de lijnen tussen mijn opdrachtgever en medewerker kort houden en behield het traject richting. Ik luisterde, verduidelijkte en was in staat de verantwoordelijkheid daar te leggen waar die hoorde. Mede dankzij mijn jarenlange ervaring als leidinggevende binnen de Rijksoverheid. Ik kon een schouder bieden daar waar dat nodig was. Hier speelde eerlijkheid, begrip en vertrouwen in de begeleiding een grote rol. Het was soms ook regelrecht maatwerk waarbij het aankwam op de kleinste persoonlijke details. Van daaruit konden we stappen zetten, waarbij ruimte was voor een lach en een traan. 

Kansen en groei 
Het traject met de teamleden nam een aantal maanden in beslag. Stap voor stap zagen degenen voor wie dat gold, dat het verlies van een baan niet het meteen het einde betekent. Het biedt juist kansen en maakt groei op andere vlakken mogelijk. 

Ik beschouw het dan ook echt als mijn kracht om stevig en liefdevol naast deze mensen te blijven staan. Om hen te zien groeien en leren om te zien gaan met veranderingen.

Deze opdracht en aanpak typeert naar mijn mening ook de dienstverlening van Gradus. Een manier van werken waarbij de menselijke maat samen oploopt met een professionele aanpak.

De mens is immers noch in mijn wereld, noch in die van Gradus een algoritme of een plat verdienmodel.