Een aantal jaar geleden verzocht een ministerie ons om een medewerker te begeleiden. Deze vrouw was al een paar maanden ziek. Tegelijkertijd was er ook sprake van een fors conflict tussen haar en de werkgever. Het is geen zeldzaamheid dat een conflict op de werkvloer op een gegeven moment tot verzuim leidt. 

Ik maakte kennis met de kandidaat. Ze was halverwege de dertig, academisch opgeleid en ze bekleedde een zeer goede functie in een belangrijk domein. Het was me direct duidelijk dat zij persoonlijk schade had opgelopen. Ze oogde onzeker, wantrouwend en eigenlijk ook wel een beetje hopeloos.

Arbeidsmobiliteit
We wonnen haar vertrouwen en konden met haar aan het werk. De opdracht vanuit het ministerie was in eerste instantie gericht op re-integratie, maar – zo benadrukte men – de mogelijkheid van arbeidsmobiliteit was er ook. En ja, die kant ging het ook op. Er bleek zoveel gebeurd te zijn, dat er geen enkele kans meer was om terug te keren naar de oude werksituatie. Het onderling vertrouwen ontbrak.

Het hele traject leverde zowel een tevreden opdrachtgever als een tevreden kandidaat op

Solliciteren is concurreren
De kandidaat doorliep haar gehele traject. Ze had de gelegenheid om in onze mooie masterclasses en workshops afscheid te nemen van haar oude bestaan. Daarmee kon ze ook echt een streep trekken onder het verdriet en de boosheid die ze voelde. Ze kon weer vooruitkijken. Het loopbaantraject is altijd intensief en gericht op het antwoord op de vraag wat iemand verder in zijn loopbaan gaat doen. Hoe dat past bij de eigen kwaliteiten en persoonlijke en financiële randvoorwaarden. Die stellen we als doel. Daarbij huldigen we de stelling: solliciteren is concurreren. Daarmee bedoelen we dat je niet alleen de beste bent voor een vacature, maar dat je ook als allerbeste door een procedure heen kunt komen. 

Expertise
Het lukte onze kandidaat om een belangrijke functie bij een grote gemeente te krijgen. Ook nog eens waar haar expertise lag: in het veiligheidsdomein. Het gaat prima met haar en we hebben nog steeds contact. Het hele traject heeft iets meer dan een jaar geduurd en leverde zowel een tevreden opdrachtgever als een tevreden kandidaat op. 

Deze casus heb ik als loopbaanadviseur begeleid, en ook in dit traject hebben we andere deskundigen ingezet om de doelstelling te kunnen realiseren. Mooi werk vind ik het. We geloven bij Gradus oprecht dat ieder mens het fijn vindt om goed de functioneren, een salaris echt te verdienen en op vrijdagavond trots te zijn op wat hij of zij die week heeft meegemaakt en gepresteerd.