De medewerker van een overheidsorganisatie volgde een begeleidingstraject, maar na een jaar liep het vast. Het was een werk naar werk traject, de arbeidsmarkt was goed en de medewerker wilde graag. Maar het resultaat bleef uit. 

Zoals de meeste overheidsorganisaties bood ook deze goede mogelijkheden voor interne herplaatsing. Maar niet iedereen kan of wil nu eenmaal intern blijven. Soms is er te veel gebeurd en is het wederzijdse vertrouwen weg. Binnen de organisatie is de oplossing dan niet meer te vinden, maar de weg naar buiten is soms ook niet eenvoudig. 

Spiegelen
De medewerker stond wel open voor een kennismaking met Gradus, ook al was hij een beetje gefrustreerd. Hij had immers al een jaar die interne begeleiding van een interne loopbaancoach gehad. Ook had hij al een aantal sollicitaties achter de rug. Waarom wilde het maar niet lukken?

Tijdens onze kennismaking groeide zijn vertrouwen in een goede afloop. Hij voelde zich gehoord, gezien en ik spiegelde zijn gedrag. Dat laatste voelde voor hem wat ongemakkelijk, maar hij zou in de loop van de gesprekken juist daar zijn potentiële groei in ontdekken. Zijn sleutel tot succes. 

In de gesprekken bleek zijn duidelijke kijk op allerlei zaken. Bovendien was hij hoogbegaafd, dus op cognitief niveau hoefde ik niets bij te dragen. Dat deel had hij zelf al wel uitgezocht. De oplossing om hem op de juiste frequentie te krijgen, zat zoals gezegd vooral in het spiegelen van zijn gedrag. Benoemen wat benoemd moet worden om voorbij de eigen, soms onbewuste belemmeringen, te komen. Dat moet je wel op een zorgvuldige manier doen anders heeft het geen effect. Ik doe dat vanuit een veilige bedding en met een pure intentie en dat was ook voor deze medewerker voelbaar. 

Tijdens onze kennismaking groeide zijn vertrouwen in een goede afloop. Hij voelde zich gehoord en gezien

De lange lunchtafel
Wat voor hem tevens bijdroeg aan het succes van het traject, was zijn werkplek op ons kantoor in Amersfoort. Hij ontmoette collega’s en gelijkgestemden en voerde andere gesprekken dan gewoonlijk. Het deed hem sowieso goed om onder de mensen te zijn. 

Kandidaten bij Gradus voelen zich welkom, omdat ze goed worden ontvangen door de coaches, collega’s en iedereen die bij Gradus werkt. De workshops zijn zinvol en inspirerend en laat ik de lange lunchtafel niet vergeten. De omgeving is op die manier onderdeel van hun persoonlijke oplossing. In feite is dat de eerste stap die ze maken richting herstel, richting hervinden van vertrouwen in zichzelf én in hun nieuwe toekomst. 

Een positieve, open grondhouding
Binnen drie maanden had deze kandidaat een andere baan. En hij kon ook nog eens kiezen uit twee verschillende! De gemeente was positief verrast dat het in zo’n korte tijd gelukt was. Zeker ook was men content met de versnelling die wij realiseerden en daarmee het hervinden van zijn zelfvertrouwen en zijn positiviteit. 

Natuurlijk zijn we altijd blij als iemand zo snel een andere baan vindt, maar het stemt me meer tevreden dat hij zijn frustratie kwijt was en vanuit een positieve open grondhouding zijn nieuwe toekomst in kon gaan.