Soms is het goed om de puzzelstukjes weer opnieuw te leggen.
When the old is disappearing and the new is not there yet

Met wat voor soort vragen ik mensen begeleid? Dat kunnen er verschillende zijn. 

De één wil nadenken over de volgende stap in zijn of haar carrière. Een ander wil zich verder ontwikkelen omdat het huidige werk geen perspectief biedt. En weer iemand anders loopt vast, al dan niet omdat er sprake is van vertrek uit de huidige functie. 

Behoefte aan beweging
Daarmee lopen de behoeften voor het begeleidingstraject zeer uiteen. Waar de één slechts wil werken aan een congruente en strategisch presentatie op de arbeidsmarkt, heeft een ander behoefte om een geheel nieuwe koers te bepalen. Er kan sprake zijn van een zingevingsvraagstuk, maar ook van de behoefte inzicht te krijgen in eigen waarden en kwaliteiten. En wat bijvoorbeeld de toegevoegde waarde daarvan voor organisaties kan zijn. Vaak gaat begeleiding daarnaast over het werken aan belemmerende overtuigingen of het verwerken van een verlieservaring. Er is altijd een behoefte aan beweging. Er moet iets in gang gezet worden. 

Juist dit is het verschil tussen het maken van een duurzame stap of slechts een pleister plakken

Ontwikkelfase 
Vaak zijn we geneigd in twee fasen te denken als het om verandering gaat.
Je gaat van oud naar nieuw, van A naar B. Maar in dit soort trajecten is er ook een belangrijke tussenfase. Je weet even niet goed meer wie je was, maar je weet ook nog niet wie of wat je gaat worden. De oude situatie is er niet meer of die is drastisch veranderd. En waar je naartoe gaat, is nog de vraag. 

Dan kun je de tijd en de ruimte nemen om stil te staan. Dat kan ongemakkelijk zijn, maar het loont wel. Juist dit is het verschil tussen het maken van een duurzame stap of slechts een pleister plakken. 

Puzzelstukjes 
In de fase tussen oud en nieuw is het fijn om samen te werken en te onderzoeken welke puzzels er te leggen zijn. En hoe de puzzelstukjes iedere keer verschoven en verplaatst kunnen worden, net zolang tot alles past. Mijn uitdaging is om combinaties en samenstellingen in beeld te krijgen en samen te werken naar de best denkbare situatie. Om vervolgens daarmee over te gaan naar een concrete invulling daarvan. 

Het zijn dan ook echte maatwerktrajecten waarin we intens samenwerken om alles helder te krijgen. Mijn rol is het bieden van comfort, zeker als het even moeilijk is, als het wringt. 

En als ik dan jaren later een telefoontje krijg van iemand die vertelt dat hij de laatste jaren in een geheel andere rol nog fijn heeft gewerkt tot zijn pensioen, dan denk ik: Yes! 

Dat is waar ik het voor doe.