Corona-beleid
Versie 15 maart 2020

Algemeen

 • We volgen de adviezen t.a.v. omgangsgedrag zoals gegeven door de overheid. Dit is dus inclusief afstand houden, geen groepen opzoeken etc. Als de adviezen aangepast worden volgen we dat.
 • Dit verwachten we van onszelf en van de mensen die we ontmoeten. Zo nodig spreken we elkaar hierop aan of mogen we hierop worden aangesproken.
 • Belangrijkste is dat we gaan proberen al het werk voor iedereen gewoon voort te zetten, maar in aangepaste vorm. Waar de vorm niet kan aansluiten op wat nodig is halen we dat later in.
 • Thuiswerken heeft de absolute voorkeur.

 

Locatie

 • Amersfoort blijft gewoon open
 • Op de locatie staan op alle verdiepingen middelen om op de juiste manier handen te wassen/te ontsmetten. Instructies zijn ter plekke aanwezig
 • Den Haag gaat tot nader order dicht. Deze locatie is teveel een openbare gelegenheid. Afspraken zullen we digitaal doen of verplaatsen naar Amersfoort
 • In Amersfoort zullen we zoveel mogelijk in aparte ruimtes werken

 

Ontmoetingen, meetings en afspraken

 • Ontmoetingen zullen bij voorkeur via Skype, Facetime, Zoom of telefonisch plaatsvinden.
 • We vermijden het OV.

 

Opleidingen en bijeenkomsten

 • 1-Daagse opleidingen verzetten we naar een later tijdstip.
 • Voor meerdaagse trajecten geldt dat we op de geplande dag een digitale bijeenkomst organiseren. Deze zal in veel gevallen korter zijn dan de geplande tijd. Met de trainer maken we hiervoor een aangepaste module.
 • Streaming zal vanuit Amersfoort plaatsvinden.

 

Communicatie met groepen

 • Mensen die zich voor een bijeenkomst hebben opgegeven zullen per mail op de hoogte gesteld worden van de aanpassingen
 • Met trainers overleggen we telefonisch over maatregelen en de inhoud/mogelijkheden. Deelnemers zullen per groep worden ge├»nformeerd.

 

Kandidaten

 • Allemaal thuiswerken s.v.p.
 • Iedereen krijgt of heeft al een individuele begeleider (casemanager). Deze heeft minimaal 2-wekelijks contact in de begeleidings-sfeer.
 • Individuele coaching wordt omgebouwd naar digitaal. Coaches en kandidaten zullen we hierover persoonlijk informeren.

 

Voor vragen kun je contact opnemen met Hans van Westen via hansvanwesten@gradusgroep.nl