Leergang Fabula Nova

 In Geen categorie

Leergang

 

Fabula Nova. Een nieuw verhaal

Een reeks van 8 bijeenkomsten op basis van filosofische inzichten voor (voormalig) bestuurders.

Data en tijden: woensdagen 16:00 – 20:00, incl. maaltijd | 7 & 21 september, 5 & 19 oktober, 16 & 30 november, 14 december
Adres:
Stadsring 105, Amersfoort
Hoofddocent:
Jan Willem Zeelenberg
Docent:
Antje Dekker

Iedere tijd kent een verhaal
Iedere tijd en plaats kent een verhaal, een verklarend (vaak onbewust) verhaal dat richting geeft aan ons denken en handelen. Zo is het nu eenmaal. Dat verhaal bepaalt ons wereldbeeld, ons mensbeeld en ons zelfbeeld. De manier waarop wij naar de werkelijkheid kijken, onze definitie van de werkelijkheid, onthult onze waarden, wat we waardevol vinden en nastrevenswaardig. Hieruit vormen we onze patronen, onze leefregels, ons gedrag en onze normen die ons gedrag sturen.

Naar tijd en plaats verschillen deze verhalen en ontwikkelen ze zich naar steeds weer nieuwe en andere verhalen. Nieuwe omstandigheden maken dat een bestaand verhaal soms niet meer voldoet. Mensen gaan dan op zoek  naar een ander verhaal dat meer verklaart en beter past bij wat er om ons heen gebeurt. Dit doet zich ook voor op het collectieve niveau. Tussen het individuele en het collectieve niveau is er sprake van wisselwerking. Met het verzamelde werk van deze verhalen en de opeenvolging ervan geven we dus de ontwikkeling en de historie van ons mensen weer. 

Uw verhaal
We leven dus collectief en individueel in of met zo’n richtinggevend verhaal. Een wereldbeeld, een mensbeeld en een zelfbeeld dat als decor geldt voor ons denken en handelen, onze overtuigingen en ons gedrag. De vraag is of dit vigerende verhaal de antwoorden biedt in de huidige situatie. Is uw huidige verhaal adequaat voor de context waarbinnen u zich nu bevindt?  Bent u uzelf ervan bewust dat ook u gestuurd wordt door een verhaal? En welk verhaal is dat, hoe en waaruit is dat verhaal ontstaan? Wat is de kracht van uw verhaal en waar loopt u tegen grenzen aan en vraagt uw verhaal mogelijk vernieuwing? 

Een reeks van verhalen
In deze leergang onderzoeken we met elkaar de verhalen van onze tijd en ieders eigen verhaal. Wat is uw verhaal, hoe is het ontstaan, hoe werkt het door in uw doen en laten? In dat onderzoek gebruiken we inzichten uit de filosofie en de wetenschap. 

De grote filosoof Georg Hegel heeft eens gezegd “filosofie is de articulatie van het menselijk denken door de tijd“. Inzichten vanuit verschillende filosofisch stromingen gaan ons helpen om beter vat te krijgen op ons eigen verhaal. En om waar nodig ons verhaal te herijken en een nieuw verhaal te ontwerpen. Een verhaal waarmee we nu en in de toekomst aan de slag kunnen. 

De leergang bestaat uit een serie van 8 bijeenkomsten, interactief, prikkelend, reflecterend en ruimte voor inhoudelijke discussie. We doen een beroep op uw perspectivische lenigheid en dagen u uit mee te werken aan een nieuw verhaal dat collectief betekenis kan hebben en individueel helpt stappen te zetten in het vormgeven van uw eigen toekomst. 

Iedere bijeenkomst staat er een thema centraal. In de eerste ontmoeting bijvoorbeeld, werken we aan begrip en kennis om de samenhang en de onderlinge beïnvloeding tussen mensen, organisaties en omgeving te begrijpen en te analyseren. 

In de tweede bijeenkomst wordt aan de hand van de geschiedenis van de Westerse filosofie, een overzicht gegeven van de richtinggevende verhalen door de tijd heen. In de volgende bijeenkomsten werken we onder andere met de thema’s ethiek, taal, staatsvorming in Nederland, lineair versus circulair denken en invloed van de kwantumfysica. En gaandeweg zullen er in de groep thema’s opkomen die de moeite van het behandelen waard zijn, die we dan aandacht geven.

Jan Willem Zeelenberg houdt zich bezig met leiderschap, mobiliteit en het bedenken en uitvoeren van programma’s op het gebied van managementontwikkeling, coachen en verhalen vertellen. Hij wordt enthousiast van ontwikkelingen als het nieuwe werken, het nieuwe leidinggeven of de andere overheid. Ontwikkelingen waarmee we op een natuurlijke manier lijken te bewegen richting een effectieve eenvoud.

Antje Dekker is gespecialiseerd in veranderkunde en inzet van creatieve vormen van leren en ontwikkelen. Ze is blijvend benieuwd naar wat mensen drijft, naar wat aan het licht gebracht kan worden, naar de ongeschreven regels die groei bevorderen of in de weg staan. Antje heeft ervaring als bestuurder.

Kosten
Volg je het APPA-traject van Gradus dan zijn er geen kosten aan verbonden!
Volg je de begeleiding elders en wil je graag aan deze leergang deelnemen? Dat kan! Neem dan contact op met Lucienne ter Veen, 06 22 83 68 42.

Recent Posts