Heeft u het idee dat uw werknemer meer kan? Denkt u dat het goed is om de loopbaan van uw werknemer nader te bekijken? De loopbaanscan van GradusGroep biedt dan uitkomst.


Waarom een loopbaanscan?
De loopbaanscan geeft een goed overzicht van de kwaliteiten en aandachtspunten van uw werknemer en de verhouding hiervan tot de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast is duidelijk wat uw werknemer motiveert en of de huidige functie daar voldoende bij past. Met de loopbaanscan praat u gericht met uw werknemer over mogelijke vervolgstappen. Het doel is het zelfbewustzijn van uw werknemer op de arbeidsmarkt en zijn positie te versterken, ongeacht of een loopbaanswitch aan de orde moet komen.

Wat kan uw medewerker verwachten?

Week 1:
Telefonische intake en uitwisselen van kerngegevens  met een gespecialiseerde coach. Toegang geeft tot de online testset.

Week 2:
Maken online test en invullen vragenlijst.

Week 3:
Eerste persoonlijke nabespreking met de gespecialiseerde coach.

Week 4:
Tweede persoonlijke nabespreking met de gespecialiseerde coach.
Dit is een afrondend gesprek. Tijdens dit gesprek worden de huiswerkopdrachten besproken en krijgt de werknemer antwoorden op de loopbaanvragen. Achteraf ontvangt hij/zij het conceptverslag waarin we naast de antwoorden op loopbaanvragen ook de arbeidsmarktkansen vermelden. Na de vaststelling van het verslag rapporteert GradusGroep aan u.

Direct geïnteresseerd?
Aanmelden voor de loopbaanscan kan via dit contactformulier. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met 0348 - 748 118. 

Digitale brochure