Een voorbeeld van de loopbaanscan in de praktijk volgt spoedig!