Door de groei van de GradusGroep heeft de directie de behoefte uitgesproken om de organisatie te optimaliseren. Deze behoefte is vormgegeven door het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat.
 
De GradusGroep toont met het ISO certificaat aan dat het voldoet aan de eisen en wensen van onze klanten en stakeholders. Daarnaast voldoet de GradusGroep aan de geldende wet- en regelgeving dat middels risicomanagement inspeelt op kansen en bedreigingen en dat continu verbeteren geborgd is in onze organisatie.

Terug naar nieuws