Online colleges

Onder de naam College VistaNova organiseren we – in samenwerking met ons zusterbedrijf Vista Nova – gratis online colleges . Vrijdagochtend van 10 – 11 uur.

Regelgeving in het kader van de WW
Momenteel worden veel werknemers boventallig als gevolg van de coronacrisis en zijn gedwongen een beroep te doen op de WW. Wat zijn daarbij de aandachtspunten die iedere loopbaanadviseur moet weten? Wat zijn de verplichtingen in het kader van de WW? Welke mogelijkheden zijn er als een werknemer wil starten als zelfstandige?

Monique van de Graaf vertelt je in het college meer over de regelgeving in het kader van de WW en geeft o.a. antwoorden op bovenstaande vragen.

Wil je dit college terugkijken?