Een voorbeeld van outplacement in de praktijk volgt spoedig!