Tijdens haar opleiding aan de Kunstacademie ontdekte Cynthia dat ze lesgeven het allerleukste vond. Als docente kreeg zij een burn-out, waarna ze in een traject bij Gradus haar loopbaan heroverwoog. Wij gingen met haar in gesprek over de lessen van haar burn-out en haar nieuwe baan.

Hoe ben je met jouw kunstachtergrond eigenlijk in het onderwijs terecht gekomen?

‘Ik begon de Kunstacademie met de verwachting dat ik kunstenaar zou worden, tot ik ontdekte dat kunst nog veel meer facetten had. Bij een galerie en een bank gaf ik tijdens mijn stage rondleidingen en ging ik met klanten in gesprek over kunst. Tot mijn werkgever zei: “Jij kunt mensen zo enthousiasmeren voor kunst, is educatie niks voor jou?”. Tijdens de Kunstacademie zag ik educatie als een verplicht nummer, maar ik vond het zo leuk dat ik een docentenopleiding volgde. Ik vond een baan in het middelbaar onderwijs, waar ik lesgaf in beeldende kunst. Mijn scriptie bevatte tot verbazing van mijn directeur geen enkele spelfout, waarop hij me vroeg ook het vak Nederlands te geven. Grappig, ik had van tevoren niet kunnen voorspellen dat ik les zou gaan geven.’

Na mislukte re-integratiepogingen kwam ik bij Gradus voor een loopbaantraject

Na een paar jaar in het passend onderwijs kreeg je een burn-out. Hoe kwam dat?

‘Ik begon mijn werk steeds meer mee naar huis te nemen, was veel bezig met leerachterstanden en gedragsproblemen van leerlingen en miste het inhoudelijke aspect van het lesgeven. Ook kon ik mijn werk niet goed loslaten, had ik veel stress en fysieke klachten. Na een bezoek aan de huisarts was het duidelijk: ik had een burn-out. Een intense herstelperiode en traject bij de psycholoog volgden. Na mislukte re-integratiepogingen kwam ik bij Gradus voor een loopbaantraject’.

Hoe kijk je nu terug op je burn-out en het herstel daarvan?

‘Ik heb de rust in mezelf teruggevonden. Niet meteen hoor – in eerste instantie was ik keihard bezig met re-integreren. Toen ik op mijn dieptepunt op doktersrecept thuiszat, vroeg ik me af wie ik zonder werk nog was. Ik pakte oude hobby’s op en begon mijn nieuwe woonplaats te ontdekken. Dat gaf plezier en energie. Ik leerde ontspannen, door bijvoorbeeld met een leesboek aan het strand te zitten. Die ontspanning bleek ik nodig te hebben om werk en privé in balans te houden. Naast ontspanning, vond ik een hernieuwd vertrouwen in de toekomst.’

Wat heeft het loopbaantraject bij Gradus jou opgeleverd?

‘Het loopbaantraject heeft me zelfinzicht gegeven – ik weet nu wat ik nodig heb om in balans te blijven. Waar ik eerst bij stress in de automatische piloot schoot, kan ik nu beter voelen wat er gebeurt en wat ik nodig heb. Door mijn ratio en gevoel dichter bij elkaar te brengen, ben ik me bewust geworden van de rust die ik ook in me heb. Ik ontdekte tijdens het traject dat ik docent wilde blijven, maar met een andere doelgroep wilde werken. En ik vond een nieuwe baan!’.

Het treffen van gelijkgestemden was een verademing. Ineens hoorde ik zes keer mijn eigen verhaal! Ik voelde me begrepen, en minder alleen

Gefeliciteerd met je nieuwe baan!

‘Per september start ik als docente Nederlands en Kunst op een vmbo-school. Ik kijk ernaar uit om mezelf als docent opnieuw uit te vinden, mede omdat ik op deze nieuwe school meer vrijheid heb. Ik heb een bepaald curriculum, maar hoe ik dat leerlingen bijbreng mag ik zelf weten. Spannend, want hoe sta ik voor de klas als ik geen strikte structuur aan hoef te houden? Dit keer voel ik echter positieve spanning, en geen stressvolle spanning.’

Hoe ervoer je de begeleiding van Gradus bij het bepalen van je volgende loopbaanstap?

‘Heel positief. Bij Gradus vond ik een luisterend oor. Tijdens workshops en trainingen ging ik op emotioneel vlak de diepte in, maar bleef er bijvoorbeeld altijd iemand bij. Ondanks dat het een intens loopbaantraject was, vond ik het erg prettig. Het treffen van gelijkgestemden was een verademing. Ineens hoorde ik zes keer mijn eigen verhaal! Ik voelde me begrepen, en minder alleen.’

Bij het herstellen van mijn burn-out en het vinden van een nieuwe baan heeft het openstaan voor hulp me enorm geholpen. Want hulp is er altijd!

Wat zou je willen zeggen tegen iemand die niet gelukkig is in zijn werk of twijfelt over een nieuwe loopbaanstap?

‘Durf open met je werkgever te communiceren. Dat ik mijn wensen bespreekbaar durfde te maken, werd door mijn werkgever gewaardeerd. Hij zei weleens: “Ik kan niet ruiken wat je nodig hebt!”. Maak het bespreekbaar. Neem als je dat spannend vindt iemand anders in vertrouwen, maar blijf er niet alleen mee lopen. Bij het herstellen van mijn burn-out en het vinden van een nieuwe baan heeft het openstaan voor hulp me enorm geholpen. Want hulp is er altijd!’.