Ik kwam met een burn-out thuis te zitten. Tijdens mijn ziekteperiode ontstond er een incident met mijn werkgever waardoor deze mij wilde ontslaan. Na enkele maanden, welke nodig waren voor de ontslagprocedure, kreeg ik het voornemen tot ontslag binnen. Per 1 september zou mijn dienstverband beëindigd worden.

Mijn werkgever beloofde dat ik na mijn ontslag begeleiding kreeg bij het zoeken naar ander werk. Omdat mijn werkgever dit niet zelf wilde doen heeft hij Gradus gevraagd deze taak op zich te nemen

Gradus? Arbeidsmobiliteitscontract? Ik had er nog nooit van gehoord. Omdat ik wel nieuwsgierig was naar wat zij mij konden bieden heb ik een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Deze eerste afspraak vond bij mij thuis plaats. De collega’s van Gradus hebben mij uitgelegd wat Gradus is en wat het betekent om een arbeidsmobiliteitscontract met hen aan te gaan. Ik wordt één op één overgenomen met behoud van mijn salaris en met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als bij mijn oude werkgever. Mijn WW aanspraak bij mijn werkgever komt hiermee wel te vervallen, maar ik krijg mijn salaris langer doorbetaald en krijg ook nog eens begeleiding bij het zoeken naar een nieuw baan. Ik zou verzekerd zijn bij het UWV en mijn pensioen bij het ABP zou gewoon voortgezet worden. Gezien de gebeurtenissen tussen mij en mijn werkgever stond ik hier toch zeer sceptisch tegenover. Een heel groot voordeel vond ik wel dat dit betekende dat ik niet op 1 september de WW in zou gaan.

Na een aantal gesprekken ben ik akkoord gegaan met een arbeidsmobiliteitscontract van 8½ maand. De gesprekken met mensen van Gradus gaven mij het vertrouwen dat het allemaal goed komt. Samen hebben wij een traject uitgezet waarbij ook rekening gehouden werd met het feit dat ik na mijn burn-out nog niet gere-integreerd was in het arbeidsproces. Hiervoor ben ik met een goede life-coach aan de slag gegaan, die er voor gezorgd heeft dat ik weer goed in mijn vel zit en meer energie en zin kreeg om actie te ondernemen. Ook ben ik aan de slag gegaan met een jobcoach die mij de middelen aangereikt heeft om mijn netwerk uit te bouwen, mijn cv op te poetsen en om een goede sollicitatiebrief te schrijven. Allemaal hele essentiële zaken die je nodig hebt bij het vinden van een nieuwe baan.

Ik ben met een jobcoach aan de slag gegaan, die mij de middelen aangereikt heeft om mijn netwerk uit te bouwen, mijn cv op te poetsen en om een goede sollicitatiebrief te schrijven

Gedurende het traject met de jobcoach heb ik capaciteits- en talententesten gedaan. Hieruit kwam onder andere lesgeven naar boven als tot dan toe verborgen talent. Niet iets waarvoor de vacatures voor het oprapen liggen als je een achtergrond hebt in handhaving, toezicht en veiligheid. Onder het mom “niet geschoten altijd mis” heb ik een open sollicitatie verstuurd naar een regionaal opleidingsinstituut. Daarnaast heb ik ook diverse sollicitaties verstuurd op functies die direct te maken hadden met mijn expertise. Mijn doel was om werk te vinden dat niets te maken had met mijn vorige baan. Door alles wat er bij mijn toenmalige werkgever gebeurd is, had ik daar geen zin meer in.

Eind september ontving ik een email van het ROC waar ik in augustus gesolliciteerd had. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van mijn sollicitatie. Na een aantal gesprekken, proeflessen en assessments ga ik nu per 1 december bij het ROC aan de slag als docent beveiliging. Tegelijkertijd ben ik een opleiding gaan doen om op HBO niveau gekwalificeerd te zijn als Docent. In mijn traject bij Gradus heb ik geleerd om echt te gaan voor wat belangrijk is.

Ik ben ervan overtuigd dat ik dit zonder het traject bij Gradus nooit had kunnen bereiken. Het gaat er bij hen niet alleen om hoe je zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Gradus kijkt echt naar wat je wil, wat je talenten zijn en hoe je deze wil toepassen. Het is maatwerk wat de Gradus levert, heel anders dan wat ik bij mijn eigen werkgever of bij het UWV gekregen had.