Een voorbeeld van re-integratie in de praktijk volgt spoedig!