Privacy Statement

Wordt u begeleid door ons, GradusGroep B.V? Bijvoorbeeld in een loopbaan-, mobiliteits- of re-integratietraject? Of werkt op een andere manier met ons samen? Dan verwerken wij persoonlijke gegevens van u. We doen dit in de rol van verwerkingsverantwoordelijke. We vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken. En om u daar transparant over te informeren. In onderstaand privacy statement staat welke gegevens wij verzamelen, waarvoor we die gebruiken en hoe lang we ze bewaren. Ook leest u welke rechten u heeft als we uw persoonsgegevens verwerken.